Na lewym brzegu rzeki Prut na Zachodzie Ukrainy położone jest miasteczko Kołomyja, które w starożytności uważane było za osadę Halicką. Kołomyja ma bogatą w wydarzenia historię, gdyż prawie 6 tysięcy lat temu te tereny zamieszkiwane były przez przedstawicieli kultury trypolskiej.
Jednak pierwsza wzmianka pisemna o Kołomyi datowana jest 1241 rokiem w kronice Halicko-Wołyńskiej, opowiadającej o walce Danyla Halickiego z tatarami. Kołomyja w stuleciu stała się ośrodkiem ruchu narodowościowego i uważana była za jedno z największych miast w Galicji Wschodniej.