W odległości 150 kilometrów od Iwano-Frankowska znajduje się jeden z ośrodków administracyjnych obwodu wieś o bardzo poetyckiej nazwie Werchowyna. Dojechać tutaj można z naszego ośrodku wypoczynkowego Mishyn-City.
Werchowyna położona jest na wschód od Czarnohorskiego łańcucha górskiego, w górskiej części Karpat. Ciekawe, że ta miejscowość wyróżnia się bardzo różnorodnym krajobrazem. Centrum miejscowości położone jest na wysokości ponad 574 metry powyżej poziomu morza.