Rezerwat Narodowy Zamki Tarnopolszczyzny utworzony został na bazie zespołu zamkowego w mieście Zbaraż w 1994 roku. Do Rezerwatu włączony został zespół architektoniczny 17 wieku Zbarażski zamek, kościół Przemienienia Pańskiego oraz budowle należące do klasztoru ojców Bernardynów. Jednak zabytkami architektury są nie tylko te budowle, a również wiele innych budynków w mieście i rejonie